สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย       สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน        สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวด SME National Awards ปีงบประมาณ 2562       สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง “Data Analytics with pentaho BI, weka, R, and Hadoop:From Business Intelligence to data Science“ ในวันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562 และ “รู้ทันเท       กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนา กรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562       ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม“       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย     
       เมนูหลัก
       แนะนำสถาบัน
       หน่วยงานภายใน
       จริยธรรมการวิจัย
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  42
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,444
  เยี่ยมชมปีนี้ :  36,344
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  307,698
  IP :  54.226.30.186
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา  ค้นหาข่าว :
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 หัวข้อ “Rethink: social development for sustainability in ASEAN Community“ 
ขอความอนุเคราะห์และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ 
ขอแจ้งขยายระยะเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ศึกษาวิจัยที่เก็บข้อมูลในประเทศอินเดีย สำหรับนักวิจัยแลกเปลี่ยนไทยไปอินเดีย ประจำปี 2555 - 2556 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2557 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน“งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 24 ประจำปี 2557“ 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 4 เพื่อเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEM Lifelong Learning Hub : e-ASEM Research Network Meeting “Open Educational Resources in Lifelong Learning“ 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมระดับนานาชาติ The SIBR - RDINRRU Hong Kong Conference 2014 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครราชสีมา 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “การยกระดับงานวิจัยโดยความร่วมมือกับต่างประเทศ“ 
มีข้อมูลทั้งหมด  262  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>