งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย และการวิจัยเชิงคุณภาพ (RESEARCH METHODOLOGY DESIGN AND QUALITATIVE RESEARCH) และเรื่อง การโจรกรรมทางวรรณกรรม       ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมวิจัยในการดำเนินการต่อสัตว์ทางวิทยาศาสตร์“ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน (Mastering Indoor Vertical Farming in 3 Day:VF3) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็น       สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)        รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์” วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย       สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน        สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวด SME National Awards ปีงบประมาณ 2562       สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง “Data Analytics with pentaho BI, weka, R, and Hadoop:From Business Intelligence to data Science“ ในวันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562 และ “รู้ทันเท     
       เมนูหลัก
       แนะนำสถาบัน
       หน่วยงานภายใน
       จริยธรรมการวิจัย
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  142
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,508
  เยี่ยมชมปีนี้ :  52,755
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  324,109
  IP :  3.227.254.12
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา  ค้นหาข่าว :
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEM Lifelong Learning Hub : e-ASEM Research Network Meeting “Open Educational Resources in Lifelong Learning“ 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมระดับนานาชาติ The SIBR - RDINRRU Hong Kong Conference 2014 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครราชสีมา 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “การยกระดับงานวิจัยโดยความร่วมมือกับต่างประเทศ“ 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน “การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 4“ 
ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการ 
ขอเชิญเสวนาเรื่อง “มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยทางการศึกษา“ 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM)“ ประจำปี 2557 ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2556 - มีนาคม 2557) 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 เรื่อง “ผักและผลไม้เพื่อความมั่นคง ทางโภชนาการ“ 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ 
ขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 
การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้ง 1  
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ภายใต้โครงการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการจิตรกรรมสื่อผสมเรื่องสามโลก (Mixed Media painting Theme The Three World) 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2556 
มีข้อมูลทั้งหมด  266  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/14

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14